Centrální banky zvyšují podíl zlatých rezerv

V době, kdy trhem hýbe nejistota, je vhodné část svých prostředků uložit do investičního zlata. Ostatně i centrální banky vnímají nutnost zvětšovat své zlaté rezervy a světové velmoci na nákupu zlata nešetří.

Například nárůst ruské zlaté rezervy svědčí o tom, že ve zlatě vidí jistoty, které trhu nyní chybí. Rusko ale není samo a podíl zlatých rezerv navyšuje řada zemí, namátkou také Čína, Polsko, Maďarsko.

Vypovídající je také podíl zlata v rezervách jednotlivých centrálních bank, kdy například americký FED drží až 74 % svých rezerv ve zlatě, německá centrální banka 70 % a průměr podílu zlata na celkových rezervách centrálních bank v EU je 56 %.

Diverzifikace investic je účinná ochrana proti ekonomicky negativním vlivům

Chování centrálních bank může být dobrým vodítkem pro rozložení rezerv občanů. Ostatně centrální banky jsou významnými tvůrci trhu a podle jejich chování lze odhadnout další vývoj.

Mimo to vzrůstající inflace snižuje hodnotu peněz v čase. Nyní – více, než kdy dříve – vnímáme růst cen věcí běžné denní potřeby. Zlato však historicky vykazuje odolnost vůči těmto vlivům.

Experti doporučují mít zlatou rezervou až ve výši 30 % všech investic. Díky tomu budete mít v rukou jedinečný nástroj, jak hájit svůj majetek proti znehodnocení v čase. A v situaci, kdy to pro vás bude nejvýhodnější, směníte svou zlatou rezervu opět na peníze.

Aktuální cena zlata

11. 12. 2019

$1464.7512.5%YTD

Je jen na vás, zda chcete blížící se situace využít ve svůj prospěch a případně své portfolio o další zlato rozšířit.

loading

Zlato a vývoj jeho ceny za posledních 20 let

Ceny jsou v Amerických dolarech za trojskou unci.

Ze světa cenných kovů

Všechny články